Konsole

Strona g��wna

 

Spis treści[PS3] Płyta z grą, paczkami i filmami

Struktura katalogówPierwszą rzeczą, którą należy omówić to oczywiście lokalizacje plików i folderów, ich lokalizacje i formaty. Metody na uzyskanie dodatkowego menu z własnymi paczkami są dwie, ale w niniejszym tutorialu zajmę się wyłącznie tą drugą, która daje więcej możliwości i pozycji w menu.


Przykładowa struktura katalogów:

/dev_bdvd/PS3_EXTRA/ICON0.PNG
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/ICON1.PAM
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/PARAM.SFO
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/PIC1.PNG
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/SND0.AT3
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/D000/DATA000.PKG
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/D000/ICON2.PNG
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/D000/ICON2_16.PNG
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/D000/ICON3.SWF
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/D000/ICON3_16.SWF
/dev_bdvd/PS3_EXTRA/D000/PARAM.SFX


Uwaga: punkt montowania dev_bdvd , należy w tym przypadku rozumieć jako lokalizację z grą na dysku twardym (zewnętrznym lub wewnętrznym), a NIE rzeczywistą lokalizację plików na nośniku optycznym. Większość Open Backup Managerów jak np. multiMAN, domyślnie zrzuca gry do "dev_hdd0/GAMES/", każdą do osobnego folderu o nazwie odpowiadającej numerowi katalogowemu gry (np. "dev_hdd0/GAMES/BCES-00141/"), a więc rzeczywista ścieżka do określonego pliku wyglądać będzie np. tak: "dev_hdd0/GAMES/BCES-00141/PS3_EXTRA/ICON0.PNG".Pliki graficzne w formacie *.png:
Wszystkie 24 lub 32 bitowe, bez przeplotu. Jeśli chcesz aby w zależności od ustawionego języka w XMB, wyświetlane były różne ikonki, musisz utworzyć dodatkowe pliki o nazwach z prefiksem "_xx" (gdzie "xx" jest kodem regionu w XMB, np. dla Polski "_16", dla Japonii "_00" itd.).

ICON0.PNG
Jest ikonką, wyświetlaną po najechaniu w XMB na np. grę. Nie powinna być większa niż 320x176 pikseli.

ICON2.PNG
Jest ikonką np. paczki gry, wyświetlana razem z resztą ikon z każdego folderu Dxxx (gdzie "xxx" to numer elementu menu np. D000, D001, D002 itd.). Nie powinna być większa niż 486x405 pikseli.

PIC1.PNG
Jest tłem pod całe menu gry, które jest wyświetlane w XMB. Jego rozdzielczość nie powinna być większa niż 1080p, czyli 1920x1080 pikseli.


Pliki graficzne w formacie *.swf:

ICON3.SWF czyli animacja lub statyczny obrazek które można utworzyć w dowolnym programie do tworzenia animacji flash np. produkty Adobe lub tańszy i prostszy SwishMAX. Najwyższa obsługiwana wersja to niestety 9.0. Rozmiar ten sam co ICON2.PNG. Zasady dotyczące oznaczania regionu takie same jak w przypadku plików *.png.

Plik ten nie jest obowiązkowy, a więc nie musi koniecznie się znaleźć na płycie.


Plik dźwiękowy w formacie *.at3:

SND0.AT3, czyli np. muzyka odgrywana w tle po najechaniu na ikonkę gry. Rozmiar nie może przekroczyć 800KB, w przeciwnym razie nie zostanie odtworzony. Maksymalny bitrate to 132kbps. Podkład dźwiękowy w tym formacie można zapisać np. w programie GoldWave (konieczna jest przedtem instalacja kodeka ATRAC3). Polecam ten tutorial (jest co prawda do PSP, ale postępuje się tak samo). UWAGA: aby poprawnie zainstalować kodek (a co za tym idzie aby był widoczny potem ww. programie) należy zrobić to za pomocą PPM  na pliku *.inf -> Zainstaluj (ewentualnie z poziomu CMD) na prawach administratora.

Plik ten nie jest obowiązkowy, a więc nie musi koniecznie się znaleźć na płycie.


Filmy w formacie *.pam i *.mp4:

ICON1.PAM
Film o rozmiarach ikonki, wyświetlany w XMB w odstępie kilkusekundowym, zaraz po wyświetleniu ICON0.PNG. Niestety nie znam, żadnych darmowych ani płatnych narzędzi do przygotowania pliku w tym formacie. Prawdopodobnie jest to jakiś cudaczny MPEG Layer4 z Wave lub z ATRAC3.

Plik ten nie jest obowiązkowy, a więc nie musi koniecznie się znaleźć na płycie.

DATA000.MP4
Film do obejrzenia w menu (lub skopiowania do menu Video) o rozmiarach nie większych niż 1080p (1920x1080) w którymkolwiek kodeku obsługiwanym przez XMB. Plik ten NIE może znajdować się w tym samym folderze co paczka DATA000.PKG. Filmy w tym "formacie" można przygotować np. w programie Virtual Dub.


Plik konfiguracyjny *.sfo i skrypty *.sfx:

Szczegółowy opis tworzenia/edycji plików PARAM.SFO i PARAM.SFX na kolejnej stronie.


Paczki z programami, łatami, dlc etc. w formacie *.pkg:

DATA000.PKG, czyli paczka z np. łatą do gry. Obsługiwane są wszystkie paczki obsługiwane przez daną wersję fw. Najlepiej jednak aby były to retailowe paczki z retailowymi *.self. W danym folderze (czyli np. DATA000, DATA001, DATA002 itd.) może znajdować się tylko jedna paczka i NIE może ona dzielić miejsca z DATA000.MP4.

Ten artykuł komentowano 11 razy. Zobacz komentarze.